Denarna odškodnina ter njena višina

Denarna odškodnina

Odškodnina je denarno nadomestilo, ki jo prejme oškodovanec kot nadomestilo za škodo, ki mu je bila povzročena v nezgodi ali nesreči.

V Sloveniji poznamo izven pravdnega in pravdnega sistema ocenjevanja telesnih poškodb ali prakse, po kateri bi lahko vrednotili telesne poškodbe in z njimi povezane nevšečnosti.  Zato je vrednotenje pojma pravične denarne odškodnine v skladu sodne prakse slovenskih sodišč.

Cilj odškodninskega prava je, da se čim bolj približamo izgubi, ki je nastala oškodovancu ob nezgodi, z namenom povrnitve škode v denarni ali nedenarni obliki,  pri tem pa naj bo dosežena poravnava enaka tisti škodi in obsegu, ki sta prizadela oškodovanca.

Škodo torej delimo na

  • Premoženjsko škodo: zmanjšanje premoženja in izgubljen dobiček  (uničena obleka, stroški prevozov ...)
  • Nepremoženjsko škodo (povzročitev telesnih ali duševnih bolečin ali strahu drugemu ter okrnitev ugleda)

Višina odškodnine se zaradi številnih dejavnikov razlikuje od primera do primera in prav tako so odškodnine, pridobljene v izvensodni poravnavi, nižje kot na sodišču. 

Dejstvo je, da so odškodnine, ki so poravnane izven sodišča, hitro realizirane, brez dodatnih stroškov in brez dolgotrajnih sodnih postopkov. Ne pridobljene odškodnine pri nas ne zaračunavamo.

Torej časovno stranka pridobi odškodnino izredno hitro in brez tveganj.

Pravniki podjetja PROODŠKODNINA za vas strokovno izpeljejo odškodninski postopek v sodelovanju z izvedenci medicinskih, prometnih ter ostalih strok in poskrbijo za hitro realizacijo in pravično poravnavo.

Potrebujete pravno pomoč?

Ne skrbite - pomagali vam bomo.

Naredite prvi korak in nas kontaktirajte:

040 222 325 
ali
izpolnite kontaktni obrazec