Dnevno nadomestilo

Dnevno nadomestilo

Dnevno nadomestilo se priznava kot nadomestilo za nesposobnost opravljanja rednega dela   v skladu s Splošnimi pogoji za nezgodno zavarovanje oseb in dopolnilnimi pogoji, ki veljajo za posamezno zavarovanje in določeno zavarovalnico. 

Dnevna zavarovalnina je odškodnina za poškodbo, ki je nastala kot posledica nezgode (nesreče) in se po zavarovalni polici izplača za vsak dan nesposobnosti za delo in za čas aktivnega zdravljenja. Za aktivno zdravljenje se smatra, kadar oškodovanec dvakrat ali večkrat obišče zdravnika ali obiskuje razne terapije in rehabilitacije.

Kraj in čas nastanka nezgode nista pomembna za kritje/izplačilo odškodnine. V skladu z veljavnimi zavarovalniškimi pogoji se dnevno nadomestilo za otroke, dijake ali študente izplača tudi za čas prisotnosti pri pouku z imobiliziranimi udi z mavcem ali raznimi šivi in za nezmožnost obiskovanja vrtca, pouka v osnovni ali srednji šoli ali predavanj na univerzi.

Dnevno nadomestilo pripada za vse dneve, ko so otroci, dijaki, študentje in zaposleni nesposobni za delo oz. obiskovanje šole, vendar ne več kot 200 dni po posameznem škodnem dogodku, kar velja tudi za vse preživete dneve  v bolnišnici. Vse našteto pa je vsekakor odvisno od vrste nezgodnega zavarovanja in izbrane zavarovalnice.

Pravniki podjetja PROODŠKODNINA za vas strokovno izpeljejo odškodninski postopek za primer izplačila zavarovalnine iz naslova kolektivnega, življenjskega ali drugega nezgodnega zavarovanja ter poskrbijo za hitro realizacijo in primerno poravnavo.

Dokumentacija, ki jo morate dostaviti v našo pisarno v dveh izvodih:

  • fotokopija prvega poškodbenega lista ter vseh specialističnih izvidov (travmatolog, kirurg …)
  • fotokopija kartončka fizikalne terapije
  • fotokopija bolniških listov
  • fotokopija sklepa ZZZS
  • potrdilo osebnega zdravnika o zaključenem zdravljenju ali kopija ambulantnega kartona
  • dokazila oz. računi o materialni škodi (uničena obleka, gsm aparat, očala, računalnik …)
  • davčna številka, EMŠO
  • št. TRR
  • kopija zavarovalne police

Potrebujete pravno pomoč?

Ne skrbite - pomagali vam bomo.

Naredite prvi korak in nas kontaktirajte:

040 222 325 
ali
izpolnite kontaktni obrazec