Prometna nesreča

Prometna nesreča

Takoj ko se zgodi prometna nezgoda in pride do materialne škode ali celo do telesnih poškodb, je težko ostati zbran ali priseben. Zato je težko govoriti o tem, kaj storiti ob sami nezgodi. Prometna nesreča je za ponesrečenega ali oškodovanega lahko zelo stresna, za nekatere celo nočna mora ali celo usodna stvar.

Ob sami nesreči ne smemo pozabiti:

 • Zavarovati kraj nezgode
 • Poklicati reševalno službo
 • Pomagati ponesrečencem in udeležencem v nezgodi
 • Evidentirati udeležence prometne nezgode
 • O nezgodi obvestiti policijo (113) – za uradni zapisnik

V primerih nesporazumov je dobro, da zadevo prevzamejo policisti, saj bo kasneje lažje zastopati stranko, v kolikor bo ta zahtevala odškodnino iz naslova  (AO).

Poravnava pride v poštev šele takrat, ko stranka konča zdravljenje in ima vso dokumentacijo skopirano v dveh izvodih. Takrat odvetnik pripravi pravno formalni zahtevek  ter ga naslovi na zavarovalnico, pri kateri ima v našem primeru povzročitelj sklenjeno zavarovanje. Do poravnave oz. odškodnine pride takrat, ko stranka podpiše poravnavo in se z njo strinja.

Višina odškodnine je odvisna od mnogo dejavnikov, predvsem pa je odvisna od

 • primarnega in sekundarnega strahu
 • bolečin in vrste poškodb
 • zmanjšane življenjske aktivnosti
 • duševne bolečine
 • iznakaženost ali celo invalidnine

Pravniki podjetja PROODŠKODNINA za vas strokovno izpeljejo odškodninski postopek za primer izplačila v primeru telesnih poškodb, duševnih bolečin, zmanjšanja življenjskih aktivnosti  in materialne škode iz naslova avtomobilske odgovornosti  ter poskrbijo za hitro realizacijo in pravično poravnavo.

 

Da pa bo poravnava oz. odškodnina primerna za oškodovance, je  potrebno v našo najbližjo pisarno dostaviti v dveh izvodih naslednjo dokumentacijo:

 • fotokopija prvega poškodbenega lista ter vseh specialističnih izvidov (travmatolog, kirurg …),
 • fotokopija kartončka fizikalne terapije,
 • fotokopija bolniških listov,
 • fotokopija sklepa ZZZS,
 • potrdilo osebnega zdravnika o zaključenem zdravljenju ali kopija ambulantnega kartona,
 • podatki o povzročitelju (izpis iz policijskega zapisnika ali evropsko poročilo),
 • potrdilo delodajalca o izgubi osebnega dohodka ali druga potrdila o izgubljenem dobičku,
 • dokazila oz. računi o materialni škodi (uničena obleka, gsm aparat, očala, računalnik …),
 • računi za prejeta zdravila,
 • izjava oškodovanca (vse nevšečnosti med in po zdravljenju),
 • davčna številka, EMŠO,
 • št. TRR.

Dodatek za povzročitelja prometne nesreče (AO+)

Povzročitelj prometne nesreče je upravičen do denarne odškodnine iz naslova zavarovanja voznika zaradi telesnih poškodb, po splošnih pogojih zavarovalnice, če je zavarovanje  AO-plus vključeno v polico. Od meseca septembra 2004 so slovenske zavarovalnice iz naslova zavarovanja AO-plus postopoma izključile kritje lažjih poškodb vratne hrbtenice. Če ste torej kot voznik po lastni krivdi povzročili prometno nezgodo, utrpeli pa lažjo poškodbo vratne hrbtenice oz. mehkih tkiv (nateg vratnih mišic ali zvin ledvenega predela hrbtenice) in ni bilo drugih telesnih poškodb, potem odškodnine iz naslova zavarovanja AO-plus ne boste mogli prejeti. V kolikor pa gre za druge telesne poškodbe, ki ste jih utrpeli v prometni nezgodi, pa ste upravičeni do primerne odškodnine.

Poleg zgoraj navedene dokumentacije potrebujemo še:

 • fotokopijo o preizkusu alkoholiziranosti,
 • kopijo zavarovalne police ,
 • kopijo prometnega in vozniškega dovoljenja.

Potrebujete pravno pomoč?

Ne skrbite - pomagali vam bomo.

Naredite prvi korak in nas kontaktirajte:

040 222 325 
ali
izpolnite kontaktni obrazec