Ugriz psa in denarna odškodnina

Ugriz psa in denarna odškodnina

Odgovornost  imetnika živali je opredeljena v Obligacijskem zakoniku, 158. člen, kjer je navedeno, da je za škodo, ki jo povzroči domača žival, odgovoren skrbnik, saj ni poskrbel za potrebno varstvo.

»Skrbnik živali mora z ustrezno vzgojo in šolanjem oziroma z drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici.« (11. člen,  2.  odstavek, ZAKON O ZAŠČITI ŽIVALI, uradno prečiščeno besedilo (ZZZiv-UPB2))

Kadar lastnik ali skrbnik  teh živali ne dokaže, da je poskrbel za ustrezno varstvo in nadzorstvo, je kazensko in civilno odgovoren, saj je ogrožal življenje ter zdravje ljudi!

Nekateri lastniki  imajo živali vključene v stanovanjska zavarovanja, kar pa ne pomeni, da bo zavarovalnica krila odškodnino iz tega naslova. V nekatere pakete niso vključeni  psi pasme PITBUL, ROTTWEILER, DOBERMAN  in ostale pasme. Enako velja tudi za druge živali (konji, mačke …). Zavarovanje mora biti jasno razvidno iz splošnih pogojev, če tega ni, pa lahko oškodovanec zoper lastnika vloži odškodninsko tožbo.

Odškodninsko  podjetje PROODŠKODNINA za vas strokovno izpelje odškodninski postopek za primer izplačila telesnih poškodb, duševnih bolečin, zmanjšanja življenjskih aktivnosti in materialne škode iz naslova civilne odgovornosti  ter poskrbi za hitro realizacijo in pravično poravnavo.

Potrebujete pravno pomoč?

Ne skrbite - pomagali vam bomo.

Naredite prvi korak in nas kontaktirajte:

040 222 325 
ali
izpolnite kontaktni obrazec